Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.15.2023 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 29-09-2023 12:19:00
Placing offers : 09-10-2023 12:00:00
Offers opening : 09-10-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 102.68 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
SWZ.docx docx 67.13 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
Zal_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 24.14 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
Zal_2_Projektowane postanowienia umowy.doc doc 148 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
Zal_3_Wzor_Formularza_Oferty.DOC DOC 74.5 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 29.33 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.DOC DOC 69.5 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx docx 23.62 2023-09-29 12:19:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 122.07 2023-10-09 12:13:49 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 128.91 2023-10-09 13:20:21 Public message
informacja_o_wyborze.pdf pdf 447.31 2023-10-13 16:36:21 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 64.79 2023-11-17 13:16:28 Public message

Announcements

2023-11-17 13:16 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-10-13 16:36 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-10-09 13:20 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-09 12:13 Elżbieta Chojnacka Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 269