Proceeding: DA/XIII/2023_WR Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 6 filmów, w ramach projektu „Kino Bez Barier – Edycja Polska” w okresie od października do listopada 2023 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 28-09-2023 15:06:00
Placing offers: 28-09-2023 15:07:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

Zamawiający informuje o zamiarze udzielenia zamówienia o numerze referencyjnym DA/XIII/2023_WR


pn. "Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 6 filmów, w ramach projektu „Kino Bez Barier – Edycja Polska” w okresie od października do listopada 2023 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu"


w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.


PROJEKT „KINO BEZ BARIER – EDYCJA POLSKA / CINEMA WITHOUT BARRIERS – POLISH EDITION" WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW "EUROPA CINEMAS - KREATYWNA EUROPA MEDIA" W RAMACH PROGRAMU "COLLABORATE TO INNOVATE”. 

Zamawiający komunikuje się, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tylko z Wykonawcą:

 

Marta Jaroń

ul. Jacka Malczewskiego 35

62-050 Mosina

NIP: 777-27-72-114

 W załączeniu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - BZP- DA/XIII/2023_WR

(plik: 05.0. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWRACIA UMOWY_BZP_DA_XIII_2023_WR_08dbc015-d8dd-d5d4-7cc3-a8001221fa44).W niniejszym postępowaniu nie składa się ofert.Z poważaniem

Jacek Makaś

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05.0. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY_BZP_DA_XIII_2023_WR_08dbc015-d8dd-d5d4-7cc3-a8001221fa44.pdf pdf 59.17 2023-09-28 15:06:00 Proceeding
07.0. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA_BZP_DA_XIII_2023_WR_08dbc311-84a2-4e49-710a-69001142a1be.pdf pdf 63.67 2023-10-12 05:21:39 Public message

Announcements

2023-10-12 05:21 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DA/XIII/2023_WR.


Z poważaniem
Jacek Makaś

07.0. OGŁOSZENIE O W [...].pdf

The number of page views: 157