Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZIF.271.25.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy drogi w ul. Legnickiej w Kamiennej Górze

Piotr Kepesz
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 28-09-2023 12:55:00
Placing offers : 06-10-2023 09:00:00
Offers opening : 06-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_08dbc004-ad84-27f7-fb2f-6c0011a5a544.pdf pdf 65.5 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ - obszar opracowania.pdf pdf 1103.56 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ.docx docx 25.86 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 18.06 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 18 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 19.54 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 17.36 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
SWZ_ZIF_271_25_2023.pdf pdf 1558.15 2023-09-28 12:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 27.99 2023-10-06 09:29:28 Public message
informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 900.02 2023-10-19 08:46:34 Public message

Announcements

2023-10-19 08:46 Piotr Kepesz Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o rozstrz [...].pdf

2023-10-06 09:29 Piotr Kepesz Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-06 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 70 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 264