Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/30/PN/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07230 Zielona Rowerowa Oś Zachodnia - budowa trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Dział Zamówień Publicznych - Wrocławskie Inwestycje
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-09-2023 14:05:00
Placing offers : 15-11-2023 09:00:00
Offers opening : 15-11-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4.1.1. zał. do OPZ część 1.zip zip 14008.39 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
4.2. OPZ część 2.pdf pdf 1376.54 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.22 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
2. Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 657.65 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
2.1. Załączniki do IDW w wersji edytowalnej.DOCX DOCX 203.63 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
2.2. JEDZ.zip zip 616.19 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
3.1. wzór umowy - cz.1.pdf pdf 17726.47 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
3.2. wzór umowy - cz.2.pdf pdf 17707.24 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
3.3. wzór umowy - cz.3.pdf pdf 17758.19 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
4.1. OPZ część 1.pdf pdf 2519.67 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
4.2.1. zał. do OPZ część 2.zip zip 1150.82 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
4.3. OPZ część 3.pdf pdf 1278.46 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
4.3.1. zał. do OPZ część 3.zip zip 1986.58 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
5. Instrukcja wypełninia JEDZ.pdf pdf 952.14 2023-09-27 14:05:00 Proceeding
2.1a. Zmodyfikowane zał. 1.2; 1.3 - formularze ofertowe - wersja aktualna.DOCX DOCX 130.18 2023-10-11 11:20:15 Public message
6. zmiany treści SWZ.pdf pdf 205.79 2023-10-11 11:20:15 Public message
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 113.26 2023-10-11 11:20:15 Public message
7. odpowiedzi na pytania do treści SWZ.pdf pdf 289.03 2023-10-30 14:33:45 Public message
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte.pdf pdf 281.38 2023-11-15 12:32:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 135.12 2024-01-04 14:08:13 Public message

Announcements

2024-01-04 14:08 Dział Zamówień Publicznych - Wrocławskie Inwestycje Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-15 12:32 Dział Zamówień Publicznych - Wrocławskie Inwestycje Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte

Informacja o wykonaw [...].pdf

2023-11-15 11:34 Dział Zamówień Publicznych - Wrocławskie Inwestycje Zmawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 338 615,00zł brutto, w tym:
a) na zakres Części 1 zamówienia - 789 783,00zł
b) na zakres Części 2 zamówienia - 240 951,00zł
c) na zakres Części 3 zamówienia - 307 881,00zł
2023-10-30 14:33 Dział Zamówień Publicznych - Wrocławskie Inwestycje Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

7. odpowiedzi na pyt [...].pdf

2023-10-11 11:20 Dział Zamówień Publicznych - Wrocławskie Inwestycje Zmiana treści SWZ

2.1a. Zmodyfikowane [...].DOCX

6. zmiany treści SWZ [...].pdf

1.1. Ogłoszenie o zm [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1528