Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zam. publ. nr 11/2023 Dostawa fabrycznie nowych multispektralnych kamer

Deadlines:
Published : 27-09-2023 14:03:00
Placing offers : 09-10-2023 12:00:00
Offers opening : 09-10-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11-2023-Formularz oswiadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.doc doc 34 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Formularz oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc doc 32.5 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Formularz oświadczenia. Declaration-of-belonging-or-not-belonging-to-the-same-capital-group(3).doc doc 33 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Formularz wykazu dostaw - Form of the list of supplies.doc doc 35 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-formularz-oferty-form-of-the-offer(1)-IIcz.doc doc 83.5 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Formularz-oswiadczenia-dot-rodo-form-of-the-statement-concerning-gdpr.doc doc 33.5 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Projekt-umowy-contract-project.doc doc 84.5 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ)-IIcz..doc doc 157.5 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_1a.docx docx 34 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_1b.docx docx 34.8 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.65 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Wskazowki-dla-oferentow-guidelines-for-economic-operators(1).doc doc 64 2023-09-27 14:03:00 Proceeding
11-2023-Informacje z sesji otwarcia ofert.doc doc 40 2023-10-09 13:39:34 Public message
11-2023-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc doc 44 2023-10-17 13:26:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 80.67 2023-10-24 10:28:49 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 48.92 2023-12-21 08:56:50 Public message

Announcements

2023-12-21 08:56 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-10-24 10:28 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-17 13:26 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

11-2023-Informacja-o [...].doc

2023-10-09 13:39 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu zamawiający przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert

11-2023-Informacje z [...].doc

2023-10-09 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część I zamówienia: 35 000 EUR (netto)
Część II zamówienia: 15 000 EUR (netto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410