Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-14/2023 Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego)

Deadlines:
Published : 27-09-2023 12:35:00
Placing offers : 04-10-2023 10:00:00
Offers opening : 04-10-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego)

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy

 

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 04.10.2023 r. do godz. 10:00

 

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Radosław Kalisz e-mail: radoslaw.kalisz@wodymiejskie.stargard.pl

Uwaga: Formularz ofertowy oraz wymagane dokumenty należy podpisać podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-14.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.73 2023-09-27 12:35:00 Proceeding
NP-ZPS-14.2023 SWZ.pdf pdf 298.78 2023-09-27 12:35:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (edytowalna).zip zip 69.66 2023-09-27 12:35:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (pdf).zip zip 787.49 2023-09-27 12:35:00 Proceeding
NP-ZPS-14.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 72.15 2023-10-04 12:12:58 Public message
NP-ZPS-14.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 199.95 2023-10-06 11:47:43 Public message
NP-ZPS-14.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 199.95 2023-10-06 11:49:51 Public message

Announcements

2023-10-06 11:50 Krzysztofa Gut Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w załączeniu.

NP-ZPS-14.2023 Zawia [...].pdf

2023-10-06 11:47 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-14.2023 Zawia [...].pdf

2023-10-04 12:12 Krzysztofa Gut Informacja z otwarcia ofert

NP-ZPS-14.2023 INFOR [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego) Należy przenieść kwoty z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Należy załączyć formularz ofertowy podpisany podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)

The number of page views: 269