Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.99.23 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych.

Deadlines:
Published : 25-09-2023 20:23:00
Placing offers : 03-10-2023 13:00:00
Offers opening : 03-10-2023 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie e-zamówienia.pdf pdf 174.07 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 1 SWZ załącznik 8 do IDW - OPZ.pdf pdf 520.8 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 1 SWZ załączniki 1-7 do IDW.doc doc 213 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 2 SWZ projekt umowy zakup sprzętu komputerowego.pdf pdf 300.42 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 3a SWZ formularz oferty zakup sprzętu komputerowego komputery.doc doc 189.5 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 3b SWZ formularz oferty zakup sprzętu komputerowego monitory 70.doc doc 185 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 3c SWZ formularz oferty zakup sprzętu komputerowego monitory 80.doc doc 185 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 3d SWZ formularz oferty zakup sprzętu komputerowego urządzenie wielofunkcyjne.doc doc 192.5 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 SWZ zakup sprzętu komputerowego.pdf pdf 748.12 2023-09-25 20:23:00 Proceeding
DG.340.99.23 rozdz. 3d SWZ POPRAWIONY formularz oferty zakup sprzętu komputerowego urządzenie wielofunkcyjne.doc doc 194.5 2023-09-26 18:01:10 Public message
DG.340.99.23 Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.pdf pdf 562.5 2023-10-03 19:07:25 Public message
DG.340.99.23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup sprzętu komputerowego.pdf pdf 602.67 2023-10-12 09:51:58 Public message

Announcements

2023-10-12 09:51 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty [art. 253 ust. 2 Pzp]

DG.340.99.23 Informa [...].pdf

2023-10-03 19:07 Paweł Jankowiak Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

DG.340.99.23 Informa [...].pdf

2023-10-03 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 89.200,00 zł brutto.
2023-09-26 18:01 Paweł Jankowiak W nawiązaniu do poniższego wniosku do Zamawiającego:

"Dzień dobry, formularz DG.340.99.23 rozdz. 3d SWZ formularz oferty zakup sprzętu komputerowego urządzenie wielofunkcyjne.doc - zawiera błędy w Specyfikacja warunków dodatkowych (punktowanych) Proszę o poprawienie."

Zamawiający udostępnia poprawiony formularz.

DG.340.99.23 rozdz. [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 594