Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR DZP/271/8/2023 USŁUGA UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I MIENIA MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

Magdalena Kosińska
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 25-09-2023 14:14:00
Placing offers : 20-10-2023 12:00:00
Offers opening : 20-10-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.PDF PDF 391.43 2023-09-25 14:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 52.78 2023-09-25 14:14:00 Proceeding
Zał nr 2 Formularz oferowy.DOC DOC 92.5 2023-09-25 14:14:00 Proceeding
Zał nr 4 Oświadczenie Wykonawcy.DOC DOC 59 2023-09-25 14:14:00 Proceeding
Zał nr 7 Wniosek o poufność.DOC DOC 51.5 2023-09-25 14:14:00 Proceeding
F178 Zmiany do SWZ.pdf pdf 197.18 2023-10-02 12:23:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.36 2023-10-02 12:23:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 37.2 2023-10-11 07:54:57 Public message
Zmiany do SWZ II.pdf pdf 195.36 2023-10-11 07:54:57 Public message
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ.pdf pdf 477.44 2023-10-17 11:02:04 Public message
Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia III.pdf pdf 37.36 2023-10-17 11:02:04 Public message
F178 Sprostowanie do odpowiedzi.pdf pdf 201.06 2023-10-18 09:59:26 Public message
F178 Sprostowanie do odpowiedzi II.pdf pdf 201.25 2023-10-18 11:29:50 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 121.81 2023-10-20 13:24:18 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 305.16 2023-10-26 16:28:36 Public message

Announcements

2023-10-26 16:28 Magdalena Kosińska Dzień dobry,
w załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania.

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2023-10-20 13:24 Magdalena Kosińska Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam Informację o otwarciu ofert.

F489 Informacja o ot [...].pdf

2023-10-20 12:00 Buyer message Na realizację zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 210 000 zł.
2023-10-18 11:29 Magdalena Kosińska Dzień dobry, w załączeniu Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi II.

F178 Sprostowanie do [...].pdf

2023-10-18 09:59 Magdalena Kosińska Dzień dobry,
w załączeniu Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi.

F178 Sprostowanie do [...].pdf

2023-10-17 11:02 Magdalena Kosińska Dzień dobry, w załączeniu przesyłam Odpowiedzi na pytania oraz Zmiany do SWZ III.

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

Ogłoszenie o zmienia [...].pdf

2023-10-11 07:54 Magdalena Kosińska Dzień dobry, w załączeniu przesyłam Zmiany do SWZ II.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany do SWZ II.pdf

2023-10-02 12:23 Magdalena Kosińska Dzień dobry, w załączeniu przesyłam Zmiany do SWZ.

F178 Zmiany do SWZ.p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-10-02 10:24 Magdalena Kosińska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 633