Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2023.9.1 Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych

Deadlines:
Published : 25-09-2023 09:52:00
Placing offers : 04-10-2023 10:00:00
Offers opening : 04-10-2023 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula RODO 2023.9.1.pdf pdf 853.59 2023-09-25 09:52:00 Proceeding
Oświadczenia Wykonawcy 2023.9.1.pdf pdf 448.31 2023-09-25 09:52:00 Proceeding
Wzór umowy 2023.9.1.pdf pdf 795.19 2023-09-25 09:52:00 Proceeding
6731626881_ZP_2023_9_1_Parametry wymagane.docx docx 28.05 2023-09-25 09:52:00 Criterion
Oświadczenia Wykonawcy 2023.9.1.pdf pdf 448.31 2023-09-25 09:52:00 Criterion
Wzór umowy 2023.9.1.pdf pdf 795.19 2023-09-25 09:52:00 Criterion
Klauzula RODO 2023.9.1.pdf pdf 853.59 2023-09-25 09:52:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dzierżawa aparatu / 1 msc. - 36 pc. - (0)
2 Dostawa odczynników do wykonania 18 000 oznaczeń Morfologia + 5DIFF - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2624 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Czas obowiązywania umowy - 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej, niż do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin dostawy aparatu - Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Umowa - Proszę zapoznać się z załączonym wzorem umowy i wpisać „Akceptuję"

Wzór umowy 2023.9.1. [...].pdf

(0)
6 Informacja RODO - Proszę zapoznać się z załączoną informacją i wpisać "Zapoznałam/em się"

Klauzula RODO 2023.9 [...].pdf

(0)
7 Wymagane parametry analaizatora hematologicznego - W załączeniu należy dodać oświadczenie o spełnianiu przez oferowany analizator hematologiczny warunków określonych przez Zamawiającego podpisane i opieczętowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę (wystarczy skan oryginału). Jeżeli formularz podpisuje pełnomocnik, to do oferty należy dodać pełnomocnictwo (wystarczy skan oryginału) Attachment required

6731626881_ZP_2023_9 [...].docx

(0)
8 Oświadczenia Wykonawcy - W załączeniu należy dodać oświadczenie podpisane i opieczętowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę (wystarczy skan oryginału). Jeżeli formularz podpisuje pełnomocnik, to do oferty należy dodać pełnomocnictwo (wystarczy skan oryginału) Attachment required

Oświadczenia Wykonaw [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345