Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa i montaż taśm gumowych oraz wykonanie ogumowania wałów napędowych – umowa ramowa / 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-09-2023 09:35:00
Placing offers : 24-10-2023 12:00:00
Offers opening : 24-10-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 85.39 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.76 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 325.23 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 28.24 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 505.34 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 688.37 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy ramowej.7z 7z 1249.87 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - RODO.docx docx 15.13 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie (podatek).docx docx 19.03 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie (konsorcjum).docx docx 26.06 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie udost. zasobów.docx docx 24.44 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Informacja (gr. kapitałowa).doc doc 39.5 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.79 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 24.28 2023-09-22 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 18.82 2023-09-22 14:49:55 Proceeding
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 51.27 2023-09-28 09:44:50 Public message
SWZ - MODYFIKACJA I.pdf pdf 327.7 2023-09-28 14:17:14 Public message
Odpowiedź na pytania (04.10.23).pdf pdf 52.82 2023-10-05 09:41:49 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 124.86 2023-10-24 14:11:44 Public message
Inf. o wyniku postępowania Platforma.pdf pdf 54.13 2023-11-27 13:37:49 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 117.89 2023-12-18 09:05:02 Public message

Announcements

2023-12-18 09:05 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-27 13:37 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Inf. o wyniku postęp [...].pdf

2023-10-24 14:11 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-10-24 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
4 095 000,00 zł netto/ 5 036 850,00 zł brutto
2023-10-05 09:41 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-09-28 14:17 Małgorzata Podsiadła SWZ - MODYFIKACJA I

SWZ - MODYFIKACJA I. [...].pdf

2023-09-28 09:44 Małgorzata Podsiadła ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 834