Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usług zagospodarowania odpadów dla podmiotów Grupy OPEC z siedzibą w Grudziądzu

Piotr Jagodziński
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 21-09-2023 14:55:00
Placing offers : 27-09-2023 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE .pdf pdf 140.82 2023-09-21 14:55:00 Proceeding
Projekty umów.zip zip 139.71 2023-09-21 14:55:00 Proceeding
Oświadczenie sankcyjne.docx docx 20.18 2023-09-21 14:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1a OPEC GRUDZIĄDZ Formularz cenowy odpadów przeznaczonych do zagospodarowania.xlsx xlsx 21.87 2023-09-21 14:55:00 Subject of the order
Załącznik nr 1b OPEC BIO Formularz cenowy odpadów przeznaczonych do zagospodarowania.xlsx xlsx 21.95 2023-09-21 14:55:00 Subject of the order
Załącznik nr 1c OPEC TERMO Formularz cenowy odpadów przeznaczonych do zagospodarowania.xlsx xlsx 21.89 2023-09-21 14:55:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zagospodarowanie odpadów dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Proszę podać wartość wynikającą z podsumowania formularza 1a

Załącznik nr 1a OPEC [...].xlsx

1 set - (0)
2 Zagospodarowanie odpadów dla OPEC-BIO Sp. z o.o. Proszę podać wartość wynikającą z podsumowania formularza 1b

Załącznik nr 1b OPEC [...].xlsx

1 set OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Budowlanych 7
86-300, Grudziądz
(0)
3 Zagospodarowanie odpadów dla OPEC-TERMO Sp. z o.o. Proszę podać wartość wynikającą z podsumowania formularza 1c

Załącznik nr 1c OPEC [...].xlsx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Akceptacja zalączonych projektów umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Formularze cenowe 1a-c - Załączono wypełnione Formularze cenowe 1a-c Attachment required (0)
4 Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz ich transport - Proszę załączyć aktualne zezwolenia Attachment required (0)
5 Wpis do rejestru BDO - Proszę załączyć potwierdzenie. Attachment required (0)
6 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - Proszę załączyć potwierdzenie. Attachment required (0)
7 Odpis z rejestru (KRS lub CEIDG) - Proszę załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG) Attachment required (0)
8 Oświadczenie sankcyjne - Proszę załączyć skan podpisanego oświadczenia Attachment required (0)
9 Termin związania oferta wynosi 30 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 196