Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.272.31.2023 Dostawa odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

Awatar Pracownika
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 21-09-2023 13:49:00
Placing offers : 09-10-2023 08:00:00
Offers opening : 09-10-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 135.58 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31.SWZ odczynniki.pdf pdf 371.13 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31.ZAŁACZNIK NR 1 do SWZ.docx docx 22.71 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ.pdf pdf 393.1 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31. EDYTOWALNY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ.xlsx xlsx 28.87 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31.ZAŁACZNIK NR 3 do SWZ.docx docx 20.29 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31. ZAŁACZNIK NR 4 do SWZ.pdf pdf 175.13 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31.ZAŁACZNIK NR 5 do SWZ.docx docx 18.07 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
31. ZAł. NR 5 do SWZ.xlsx xlsx 10.53 2023-09-21 13:49:00 Proceeding
Odp. na pytanie 1.pdf pdf 189.23 2023-09-26 13:55:27 Public message
Odp. na pytania cz. 2.pdf pdf 278.99 2023-09-29 12:06:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 33.95 2023-09-29 12:15:37 Public message
Odp. na pytania cz. 3.pdf pdf 471.59 2023-09-29 14:14:25 Public message
Odp. na pytania cz. 4.pdf pdf 444.91 2023-10-03 14:32:42 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 38.25 2023-10-03 14:32:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.35 2023-10-10 14:26:27 Public message
Inf. o wyborze Platforma.pdf pdf 213.2 2023-10-20 13:59:43 Public message
2.Inf. o wyborze Platforma — kopia.pdf pdf 232.48 2023-10-26 14:41:33 Public message

Announcements

2023-10-26 14:41 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania - dotyczy części 1,3, 4, 5, 6, 7 i 13.

2.Inf. o wyborze Pla [...].pdf

2023-10-20 13:59 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania - dotyczy części 2,8,9,10,11,12.

Inf. o wyborze Platf [...].pdf

2023-10-10 14:26 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy W załączniku Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-09 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 94.475,27 zł,
w tym:
część 1- 20.816,74
część 2 - 86,10
część 3 - 140,84
część 4 - 1.614,45
część 5 - 4.211,52
część 6 - 3.961,00
część 7 - 18.258,00
część 8 - 12.097,05
część 9 - 13.977,72
część 10 - 11.386,16
część 11 - 1.449,00
część 12 - 512,76
część 13 - 423,00
2023-10-03 14:32 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Zamawiający w załączeniu przekazuje kolejne wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców - 4) oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Odp. na pytania cz. [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-09-29 14:14 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Zamawiający w załączeniu przekazuje kolejne wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców - 3).

Odp. na pytania cz. [...].pdf

2023-09-29 12:15 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz do dnia 04.10.2023 r. do godz. 8:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2023 r. o godz. 8:05. Termin związania ofertą upływa 02.11.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-09-29 12:06 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Zamawiający w załączeniu przekazuje kolejne wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców - 2).
Z uwagi na pozostałe pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, zmienia się termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz do dnia 04.10.2023 r. do godz. 8:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2023 r. o godz. 8:05.
Termin związania ofertą upływa 02.11.2023 r.


Odp. na pytania cz. [...].pdf

2023-09-26 13:55 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców).

Odp. na pytanie 1.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1108