Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-114/23 Świadczenia usług medycznych w zakresie szczepienia dla policjantów i pracowników Policji dla województwa zachodniopomorskiego na terenie miasta Szczecina

Deadlines:
Published : 19-09-2023 13:04:00
Placing offers : 27-09-2023 09:00:00
Offers opening : 27-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.09.2023r..pdf pdf 51.29 2023-09-19 13:04:00 Proceeding
SWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.zip zip 573.89 2023-09-19 13:04:00 Proceeding
Zał. nr 6, 7, 8 i 9 do SWZ.zip zip 358.23 2023-09-19 13:04:00 Proceeding
Zestawienie ofert z dnia ich otwarcia na platforme zakupową.pdf pdf 71.86 2023-09-27 11:06:25 Public message
rozstrzygnięcie z dn. 05.10.2023 - na platformę zakupową.pdf pdf 345.36 2023-10-05 09:54:27 Public message

Announcements

2023-10-05 09:54 Anna Gulbinowicz informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 05.10.2023 r.

rozstrzygnięcie z dn [...].pdf

2023-09-27 11:06 Anna Gulbinowicz Zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 27.09.2023r.

Zestawienie ofert z [...].pdf

2023-09-27 09:00 Buyer message 282.300,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 193