Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.14.2023 Dostawa paliw na potrzeby sprzętu transportowego ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na części

Deadlines:
Published : 18-09-2023 15:22:00
Placing offers : 17-10-2023 12:00:00
Offers opening : 17-10-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 160.51 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
SWZ paliwa.docx docx 145.71 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1a i 1b-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 71.76 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a i 2b_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 223.5 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 39.84 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_Wykazu_wykonanych_lub_wykonywanych_dostaw.docx docx 20.21 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 28.93 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_o_aktualnosci.DOC DOC 60 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.7 2023-09-18 15:22:00 Proceeding
info o kwocie - UA.271.1.14.2023.pdf pdf 435.74 2023-10-17 12:06:52 Public message
Informacja z otwarcia UA.271.1.14.2023.pdf pdf 442.39 2023-10-17 14:06:32 Public message
Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postepowania-w_ramach_czesci_II.pdf pdf 662.7 2023-10-25 13:53:00 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf pdf 141.54 2023-11-13 15:33:11 Public message
ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_wyniki_postępowania_część_II.pdf pdf 99.89 2023-12-05 13:28:41 Public message
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 110.3 2023-12-29 10:05:29 Public message

Announcements

2023-12-29 10:05 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania.

ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2023-12-05 13:28 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania dla części II

ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2023-11-13 15:33 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-10-25 13:53 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części II.

Zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2023-10-17 14:06 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-17 12:06 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

info o kwocie - UA.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563