Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/ZP/TP/2023 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektów Zamawiającego od 01.12.2023 roku do 30.11.2024 roku.

Deadlines:
Published : 03-10-2023 07:50:00
Placing offers : 18-10-2023 09:00:00
Offers opening : 18-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 692.87 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 37.28 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 26.94 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie w związku z sytuacją na Ukrainie.docx docx 20.61 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 1118.2 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - Wzór umowy na powierzenie danych osobowych.pdf pdf 445.33 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitalowa.doc doc 39 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie i Zobowiązanie podmiotu.docx docx 31.23 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 19.8 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 39.5 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Mapa terenu chronionego Centrum Sportowe Kosakowo.pdf pdf 105.78 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Mapa chronionego terenu Lotnisko Kosakowo.pdf pdf 199.88 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Trasa objazów patroli prewencyjnych.pdf pdf 259.66 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
03.10.2023 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.53 2023-10-03 07:50:00 Proceeding
06.10.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf pdf 37.68 2023-10-06 13:56:57 Public message
06.10.2023 r. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 120.32 2023-10-06 13:56:57 Public message
06.10.2023 r. Zmiana treści SWZ.pdf pdf 157.08 2023-10-06 13:56:57 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (2).docx docx 38.61 2023-10-06 13:56:57 Public message
16.10.2023 r. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 173.02 2023-10-16 14:15:49 Public message
18.10.2023 r._ Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 106.57 2023-10-18 12:25:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 154.92 2023-10-31 08:37:33 Public message
15.11.2023 r. _ Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 78.52 2023-11-15 08:15:11 Public message

Announcements

2023-11-15 08:15 M. Angielczyk 15.11.2023 rok _ Ogłoszenie o wyniku postępowania

15.11.2023 r. _ Ogło [...].pdf

2023-10-31 08:37 M. Angielczyk 31.10.2023 rok - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-18 12:25 M. Angielczyk 18.10.2023 rok - Informacja z otwarcia ofert.

18.10.2023 r._ Infor [...].pdf

2023-10-18 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 393.653,19 zł brutto
2023-10-16 14:15 M. Angielczyk Szanowni Państwo,
W załączeniu: Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16.10.2023 r.,

16.10.2023 r. Wyjaśn [...].pdf

2023-10-06 13:56 M. Angielczyk Szanowni Państwo,

W załączeniu: Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.10.2023 r., Zmiana treści SWZ z dnia 06.10.2023 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.10.2023 r., oraz nowy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

06.10.2023 r. Ogłosz [...].pdf

06.10.2023 r. Wyjaśn [...].pdf

06.10.2023 r. Zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 581