Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2023.MCK Modernizacja salonu wystaw oraz Sali muzyczno-tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego

Deadlines:
Published : 15-09-2023 16:42:00
Placing offers : 29-09-2023 12:00:00
Offers opening : 29-09-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.271.1.2023.MCK_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.7 2023-09-15 16:42:00 Proceeding
ZP.271.1.2023.MCK_SWZ_Modernizacja salonu wystaw.doc doc 830.5 2023-09-15 16:42:00 Proceeding
ZP.271.1.2023.MCK_Załącznik nr 4 do SWZ_Przedmiar i STWiOR.zip zip 706.82 2023-09-15 16:42:00 Proceeding
ZP.271.1.2023.MCK_Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 56.73 2023-09-29 10:37:48 Public message
ZP.271.1.2023.GKM_Unieważnienie dla Wykonawcy.doc doc 19.5 2023-09-29 10:37:48 Public message

Announcements

2023-09-29 10:37 Marcin Rzepecki Szanowni Państwo
w załączeniu unieważnienie zamówienia.
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

ZP.271.1.2023.MCK_Og [...].pdf

ZP.271.1.2023.GKM_Un [...].doc

2023-09-29 10:35 Marcin Rzepecki Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). zwaną dalej Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu w związku z art. 256 Pzp zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja salonu wystaw oraz Sali muzyczno-tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego"

bowiem Zamawiający przed upływem terminu składania ofert ujawnił błąd w dokumentach zamówienia (błędna wysokość wadium – liczbowo 10 tys. zł, powyżej 1,5% oszacowania, wartość podana słownie była prawidłowa; błąd w opisie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu i SWZ – odniesienie do innego postępowania) i nie był w stanie technicznie opublikować koniecznej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w związku z konieczną zmianą treści dokumentów zamówienia, w tym w odniesieniu do warunków uczestnictwa (wadium). Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zamierzał zmienić dokumenty postępowania i w związku z powyższym wydłużyć termin składania ofert, jednakże nie był w stanie tego technicznie zrobić. Zgodnie z art. 256 Pzp Zamawiający może unieważnić procedurę odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Brak technicznej możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu i wynikający z tego brak możliwości zmiany dokumentów zamówienia przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. brak możliwości zmiany terminów składania i otwarcia ofert (portal ezamówienia.gov.pl nie pozwalał już na edycję postępowania), koniecznych w związku ze zmianą dokumentów zamówienia, brak możliwości zgodnej z przepisami modyfikacji treści ogłoszenia i SWZ, są okolicznościami powodującymi, że dalsze prowadzenie postępowania (w pierwotnym kształcie) jest nieuzasadnione. Opisanie w sposób nieproporcjonalny i nieprawidłowy wysokości wadium (10 tys. zamiast 1 tys.) i błąd w opisie przedmiotu zamówienia jako nieusuwalne wady mogły potencjalnie utrudniać uczciwą konkurencję i mogły ewentualnie wpłynąć na decyzję o złożeniu oferty przez Wykonawców.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 382