Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/2023 Usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu nr sprawy 18/2023)

Deadlines:
Published : 15-09-2023 12:43:00
Placing offers : 25-09-2023 09:00:00
Offers opening : 25-09-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 537.68 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 617.1 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal1 Formularz ofertowy.doc doc 71 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal2.xlsx xlsx 24.08 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal3_Oświadczenie dotyczace braku podstaw do wykluczenia.doc doc 41 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal4_Zobowiazanie podmiotu trzeciego.doc doc 53 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_o dysponowaniu narzędziami.doc doc 37 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal6_wzór_wykaz_osob.doc doc 816.5 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal7 Projekt umowy - przeglądy okresowe dot. zad.1-10,12-38.pdf pdf 692.76 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Zal8 Projekt umowy - testy specjalistyczne dot. zad. 11.pdf pdf 689.08 2023-09-15 12:43:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 302.63 2023-09-22 13:24:48 Public message
222_5 Informacja z otwarcia.pdf pdf 144.93 2023-09-25 11:56:20 Public message
Wynik_strona.pdf pdf 241.85 2023-10-05 09:19:14 Public message
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 590.74 2023-09-25 09:00:00 Public message

Announcements

2023-10-05 09:19 Joanna Sienkiewicz INFORMACJA o rozstrzygnięciu postępowania

Wynik_strona.pdf

2023-09-25 11:56 Joanna Sienkiewicz Informacja z otwarcia z art. 222 ust. 5

222_5 Informacja z o [...].pdf

2023-09-25 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
Opis Kwota przeznaczona gross zł
Zadanie nr 1 Angiograf Philips 262440,00
Zadanie nr 2 Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia centralnego 486,00
Zadanie nr 3 Aparat do terapii podciśnieniowej 1944,00
Zadanie nr 4 Aparaty do laseroterapii - Topline 162,00
Zadanie nr 5 Bieżnia do ćwiczeń 561,60
Zadanie nr 6 Bronchoskop intubacyjny 1080,00
Zadanie nr 7 Cykloergometr 3672,00
Zadanie nr 8 Dygestorium 3240,00
Zadanie nr 9 Egzoszkielet do reedukacji chodu 14580,00
Zadanie nr 10 Fizykoterapia - Romed 270,00
Zadanie nr 11 Gammakamera kardiologiczna - testy nuklearne 6480,00
Zadanie nr 12 Lampy medyczne - Famed 270,00
Zadanie nr 13 Lampy solux 216,00
Zadanie nr 14 Laser CO2 3780,00
Zadanie nr 15 Mikroskopy Moller 6912,00
Zadanie nr 16 Platforma stabilometryczna 1296,00
Zadanie nr 17 Podnośnik elektryczny - Ergolet 1350,00
Zadanie nr 18 Podnośnik elektryczny - Nausicaa Medical 518,40
Zadanie nr 19 Pompy infuzyjne - Terumo 260,82
Zadanie nr 20 Rejestratory holterowskie - Mortara Instruments 1944,00
Zadanie nr 21 Rezonans magnetyczny 162000,00
Zadanie nr 22 Stanowisko do cięcia i przygotowania materiału 486,00
Zadanie nr 23 Stół do przyjmowania i puszczania materiału 486,00
Zadanie nr 24 Stół multipozycyjny do ćwiczeń 1036,80
Zadanie nr 25 Stół operacyjny - Famed 1404,00
Zadanie nr 26 Stół zabiegowy 302,40
Zadanie nr 27 System odciążenia do pionizacji i nauki chodu 12960,00
Zadanie nr 28 Szafa formalinowa 3456,00
Zadanie nr 29 Tester bezpieczeństwa 1217,70
Zadanie nr 30 Unit stomatologiczny - Chirana 1655,64
Zadanie nr 31 Urządzenie do reedukacji chodu 8640,00
Zadanie nr 32 Urządzenie do terapii dysfagii elektrostymulacja z biofeedbackiem 2138,40
Zadanie nr 33 Wanna z hydromasażem 518,40
Zadanie nr 34 Wideodermatoskop 259,20
Zadanie nr 35 Zestaw do fizykoterapii - laser 648,00
Zadanie nr 36 Zestaw do fizykoterapii pole magnetyczne 648,00
Zadanie nr 37 Zestaw do fizykoterapii ultradźwięki 648,00
Zadanie nr 38 Zestaw do masażu wibracyjnego przenośny z pompą wodną 648,00
510615,36

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

2023-09-22 13:24 Joanna Sienkiewicz Odpowiedzi

Odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337