Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.42.2023 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 30 830 183,85 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 21 734 683,85 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 095 500,00 PLN

Referat ds. zamówień publicznych..
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 15-09-2023 11:22:00
Placing offers : 03-11-2023 09:00:00
Offers opening : 03-11-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.42.2023- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.73 2023-09-15 11:22:00 Proceeding
WSR.271.42.2023 - SWZ - PN - załacznikami.zip zip 704.45 2023-09-15 11:22:00 Proceeding
WSR.271.42.2023 - JEDZ.zip zip 1695.15 2023-09-15 11:22:00 Proceeding
WSR.271.4.42.2023 (245) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.pdf pdf 270.46 2023-10-04 13:33:52 Public message
WSR.271.4.42.2023 (245) - zalaczniki do udzielonych odpwoiedzi.zip zip 4519.72 2023-10-04 13:33:52 Public message
WSR.271.4.42.2023(251)- Zmiana terminu skladania ofert.pdf pdf 105.47 2023-10-10 11:57:51 Public message
WSR.271.42.2023 (251) - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 68.11 2023-10-13 09:41:17 Public message
WSR.271.4.42.2023 (254) - pytania i udzielone odpowiedzi.zip zip 425.68 2023-10-23 14:59:20 Public message
WSR.271.42.2023 - ogloszenie zmian lub dodtakowych informacji II.pdf pdf 53.65 2023-10-23 14:59:20 Public message
WSR.271.49.203 - ogłoszenie zman lub dodatkowych informacji - opublikowane Il.pdf pdf 68.93 2023-10-25 11:50:58 Public message
WSR.271.4.42.2023 (261) - pytania i udzielone odpowiedzi.zip zip 206.1 2023-10-27 11:45:56 Public message
WSR.271.42.2023- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.42 2023-10-31 09:24:00 Public message
WSR.271.42.2023 - informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 107.16 2023-11-03 11:08:12 Public message
WSR.271.5.42.2023 - ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 151.98 2023-12-04 16:27:40 Public message

Announcements

2023-12-04 16:27 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.5.42.2023 - ogłoszenie o wyniku postępowania.

WSR.271.5.42.2023 - [...].pdf

2023-11-03 11:08 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.42.2023 - informacja z otwarcia ofert.

WSR.271.42.2023 - in [...].pdf

2023-11-03 09:19 Referat ds. zamówień publicznych. Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę (brutto) - 9 980 000,00 zł.
2023-10-31 09:24 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.42.2023- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WSR.271.42.2023- Ogł [...].pdf

2023-10-27 11:45 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.42.2023 (261) - pytania oraz udzielone odpowiedzi, ogłoszenie zmian.

WSR.271.4.42.2023 (2 [...].zip

2023-10-25 11:50 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.42.2023 - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji II (opublikowane)

WSR.271.49.203 - ogł [...].pdf

2023-10-23 14:59 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.42.2023 (254) - pytania i udzielone odpowiedzi.
WSR.271.42.2023 - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji II (przesłane do publikacji)

WSR.271.4.42.2023 (2 [...].zip

WSR.271.42.2023 - og [...].pdf

2023-10-13 09:41 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.42.2023 (251) - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

WSR.271.42.2023 (251 [...].pdf

2023-10-10 11:57 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.42.2023 (251) - Zmiana terminu składania ofert

WSR.271.4.42.2023(25 [...].pdf

2023-10-04 13:33 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.42.2023 (245) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.
WSR.271.4.42.2023 (245) - załaczniki do udzielonych odpowiedzi.

WSR.271.4.42.2023 (2 [...].pdf

WSR.271.4.42.2023 (2 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 874