Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIPP.BZPiFZ.271.20.2023 Remont poszycia papowego dachów na wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ŚDP, przy ul. 29 listopada 10 oraz na budynku OSR przy ul. Gen. Stefana Roweckiego "Grota 1" w Solcu Kujawskim

Dorota Gutowska
Gmina Solec Kujawski
Deadlines:
Published : 19-09-2023 14:32:00
Placing offers : 06-10-2023 09:00:00
Offers opening : 06-10-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 16.37 2023-09-19 14:32:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - Przedmiar robót Remont dachu Budynku Samopomocy Solec Kujawski.pdf pdf 130.01 2023-09-19 14:32:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ- Przedmiar robót Remont dachu Hala Sportowa Solec Kujawski.pdf pdf 73.25 2023-09-19 14:32:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 12880.48 2023-09-19 14:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 41.84 2023-09-19 14:32:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1414.61 2023-09-19 14:32:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 5 do SWZ.docx docx 306.5 2023-09-19 14:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 23.41 2023-10-03 12:24:05 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 113.37 2023-10-03 12:22:35 Public message
Informacja z otwarcia dachy.pdf pdf 78.06 2023-10-06 10:46:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 180.08 2023-10-24 11:18:47 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dachy.pdf pdf 40.88 2023-10-06 09:00:00 Public message

Announcements

2023-10-24 11:18 Dorota Gutowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-06 10:46 Dorota Gutowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-06 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U 2023 poz. 1605), Zamawiający informuje, że w postępowaniu na remont poszycia papowego dachów na wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ŚDP, przy ul. 29 listopada 10 oraz na budynku OSR przy ul. Gen. Stefana Roweckiego "Grota 1" w Solcu Kujawskim, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 299 831,00 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-10-03 12:22 Dorota Gutowska Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 526