Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.9.2023 Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym

Agnieszka Skalska
Gmina Mieleszyn
Deadlines:
Published : 14-09-2023 10:26:00
Placing offers : 29-09-2023 09:00:00
Offers opening : 29-09-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbb4f4-dad3-b6d7-4439-b60011220c20.pdf pdf 153.67 2023-09-14 10:26:00 Proceeding
Projekt_umowy.pdf pdf 583.96 2023-09-14 10:26:00 Proceeding
swz IN.271.9.2023.pdf pdf 886.7 2023-09-14 10:26:00 Proceeding
zał nr 6 projekt.zip zip 58733.55 2023-09-14 10:26:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 5 SWZ.docx docx 1162.09 2023-09-14 10:26:00 Proceeding
odpowiedź na pytania nr 1 podpis.pdf pdf 301.69 2023-09-26 09:00:15 Public message
odpowiedź na pytania nr 2.pdf pdf 285.67 2023-09-26 14:08:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie p.pdf pdf 217.27 2023-09-29 09:43:46 Public message
informacja o wyborze oferty na stronę p.pdf pdf 259.53 2023-10-17 08:05:19 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 173.05 2023-09-29 09:00:00 Public message

Announcements

2023-10-17 08:05 Agnieszka Skalska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-29 09:43 Agnieszka Skalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-29 09:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 306 000,02 zł brutto.

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-09-26 14:08 Agnieszka ADAMSKA Odpowiedź na pytania do swz nr 2.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-09-26 09:00 Agnieszka ADAMSKA Odpowiedź na pytanie do swz.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 555