Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: INO.271.54.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Joanna Chechelska
Gmina Nowiny
Deadlines:
Published : 19-09-2023 12:03:00
Placing offers : 24-10-2023 09:00:00
Offers opening : 24-10-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ 1-10 pdf.rar rar 4225.24 2023-09-19 12:03:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 1-10 edytowalne.rar rar 2036.29 2023-09-19 12:03:00 Proceeding
0.SWZ - Odpady Nowiny 2024.pdf pdf 712.99 2023-09-19 12:03:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS180-563710-pl-1.pdf pdf 285.45 2023-09-19 12:03:00 Proceeding
Informacja dla wykonawców 1 z dnia 18.10.2023 (1).pdf pdf 544.94 2023-10-18 09:38:49 Public message
5. Projekt umowy - ODPADY 2024 INO.271.54.2023 po zmianach 18.10.2023.pdf pdf 403.4 2023-10-18 09:38:49 Public message
4. Załacznik nr 4 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADY 2023 po zmianach z dnia 18.10.2023.pdf pdf 404.02 2023-10-18 09:38:49 Public message
informacja z otwarcia ofert (20).pdf pdf 211.43 2023-10-24 13:33:36 Public message
Zawiadomienie o oczywistej omyłce pisarskiej -oferta 1 Czystopol (1).pdf pdf 300.07 2023-11-20 11:13:53 Public message
Zawiadomienie o oczywistej omyłce pisarskiej -oferta 2 ID Trans.pdf pdf 315.33 2023-11-20 11:14:33 Public message

Announcements

2023-11-20 11:14 Dorota Pyk-Tamborska Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej - Oferta nr 2

Zawiadomienie o oczy [...].pdf

2023-11-20 11:13 Dorota Pyk-Tamborska Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej - Oferta nr 1

Zawiadomienie o oczy [...].pdf

2023-10-24 13:33 Dorota Pyk-Tamborska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 2 700 000,00 zł
2023-10-18 09:38 Dorota Pyk-Tamborska INFORMACJA NR 1 – WYJAŚNIENIE I ZMIANA TEREŚCI SWZ,

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w dniach 06.10.2023r, oraz 10.10.2023r. o wyjaśnienie treści SWZ.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając na podstawie zapisów art. 135 ust. 2, oraz art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r . Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2023r. poz. 1605 ze zm. ), zwaną dalej ustawą, udziela wyjaśnień treści SWZ i w określonych zakresach dokonuje jej modyfikacji. Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi w brzmieniu jak poniżej:

Informacja dla wykon [...].pdf

5. Projekt umowy - O [...].pdf

4. Załacznik nr 4 d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1129