Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IBI.272.22.2023 Usługi społeczne: „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 5”.

Awatar Pracownika
Marcin Nowak
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Deadlines:
Published : 13-09-2023 12:45:00
Placing offers : 22-09-2023 09:00:00
Offers opening : 22-09-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbb437-9455-a314-4439-b60011220a1f.pdf pdf 180.54 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
SWZ.docx docx 293.45 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1a_dla_czesci_1.docx docx 126.63 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1b_dla_czesci_2.docx docx 126.78 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 270.5 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 53.3 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 118.39 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 252.02 2023-09-13 12:45:00 Proceeding
odpowiedzi_SWZ_wszyscy_Wykonawcy.pdf pdf 178.47 2023-09-18 13:27:38 Public message
protokol_z_sesji_otwarcia.pdf pdf 197.34 2023-09-22 10:32:10 Public message
wybor_cz_2.pdf pdf 202.47 2023-09-26 07:36:59 Public message
wybor_cz_1.pdf pdf 199.84 2023-10-06 09:08:54 Public message

Announcements

2023-10-06 09:08 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Części 1 - Kurs „DaVinci Resolve”

wybor_cz_1.pdf

2023-09-26 07:36 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. części II - kurs florystyczny I i II stopnia.

wybor_cz_2.pdf

2023-09-22 10:32 Marcin Nowak Informacja z sesji otwarcia ofert.

protokol_z_sesji_otw [...].pdf

2023-09-22 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4500,00 zł brutto, w tym z podziałem na części: dla części 1 – 2500,00 zł brutto, Dla części 2 - 2000,00 zł brutto.
2023-09-18 13:27 Marcin Nowak Odpowiedź na zapytanie do SWZ.

odpowiedzi_SWZ_wszys [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428