Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-111/23 Świadczenie usługi gastronomicznej w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w jednostkach terenowych i usług cateringowych dla stanów osobowych Policji

Deadlines:
Published : 14-09-2023 12:04:00
Placing offers : 22-09-2023 09:00:00
Offers opening : 22-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.09.2023r..pdf pdf 84.1 2023-09-14 12:04:00 Proceeding
SWZ na Platformę.pdf pdf 262.24 2023-09-14 12:04:00 Proceeding
zał. nr 1, 2.1-2.17, 3, 4 i 5 do SWZ.zip zip 708.15 2023-09-14 12:04:00 Proceeding
zał. nr 6.1-6.17 do SWZ - proj.post.umowy.zip zip 2492 2023-09-14 12:04:00 Proceeding
zał. nr 7.1-7.2, 8, 9, 10 i 11 do SWZ.zip zip 444.76 2023-09-14 12:04:00 Proceeding
Zestawienie ofert z dnia ich otwarcia na stronę.pdf pdf 80.69 2023-09-22 11:55:39 Public message
unieważnienie postępowania dla I, III-VI, VIII-XIII, XV-XVI z dnia 22.09.2023r.pdf pdf 69.47 2023-09-22 12:01:05 Public message
unieważnienie postępowania dla części XVII.pdf pdf 67 2023-09-26 11:19:02 Public message
rozstrzygnięcie części VII i XIV na Platformę zakupową.pdf pdf 93.23 2023-10-03 13:48:00 Public message
rozstrzygnięcie części II na Platformę zakupową.pdf pdf 88.66 2023-10-10 13:53:49 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania z dnia 19.10.2023r..pdf pdf 80.43 2023-10-19 12:54:48 Public message

Announcements

2023-10-19 12:54 Anna Gulbinowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 19.10.2023r.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-10 13:53 Anna Gulbinowicz Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części II.

rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2023-10-03 13:48 Anna Gulbinowicz Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części VII i XIV.

rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2023-09-26 11:19 Anna Gulbinowicz Informacja o unieważnieniu postępowania dla części XVII.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-09-22 12:01 Anna Gulbinowicz Informacja o unieważnieniu postępowania dla części: I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV i XVI

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-09-22 11:55 Anna Gulbinowicz Zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 22.09.2023r.

Zestawienie ofert z [...].pdf

2023-09-22 09:00 Buyer message część I - 10277,41 zł brutto; część II - 19666,93 zł brutto; część III - 11502,13 zł brutto; część IV - 15584,53 zł brutto; część V - 19525,02 zł brutto; część VI - 10277,41 zł brutto; część VII - 14359,81 zł brutto; część VIII - 21708,12 zł brutto; część IX - 9460,93 zł brutto; część X - 11910,37 zł brutto; część XI - 23413,02 zł brutto; część XII - 10277,41 zł brutto; część XIII - 33955,33 zł brutto; część XIV - 293143,02 zł brutto; część XV - 12726,85 zł brutto; część XVI - 10685,65 zł brutto; część XVII - 204508,80 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 268