Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rrg.2710.56.2023 „Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2023/2024”.

Beata Krystowska
Gmina Zambrów
Deadlines:
Published : 13-09-2023 13:03:00
Placing offers : 21-09-2023 10:00:00
Offers opening : 21-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 86 271 46 16

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1_Oferta cenowa.docx docx 23.01 2023-09-13 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Wykaz sprzętu.doc doc 50.5 2023-09-13 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Wykaz usług.docx docx 22.32 2023-09-13 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4_Wzór Umowy.pdf pdf 155.02 2023-09-13 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Załącznik graficzny.JPG JPG 2387.3 2023-09-13 13:03:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 319.73 2023-09-13 13:03:00 Proceeding

Announcements

2023-09-13 13:10 Beata Krystowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zapytanie unieważnione ze względu na błąd.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ofertowa za wykonanie jednego odśnieżenia wszystkich dróg gminnych Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie jednego odśnieżenia wszystkich dróg gminnych zgodnie z załącznikiem graficznym, najniższą cenę ofertową brutto za 1 godzinę pracy pługu lekkiego i najniższą cenę ofertową brutto za 1 godzinę pracy pługu ciężkiego z następującymi wagami: a) 70% - cenę ofertową brutto za wykonanie jednego odśnieżenia wszystkich dróg gminnych; b) 15% - cenę ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu lekkiego, c) 15% - cenę ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu ciężkiego. 1 pc. Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300, Zambrów
(0)
2 Cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu lekkiego Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie jednego odśnieżenia wszystkich dróg gminnych zgodnie z załącznikiem graficznym, najniższą cenę ofertową brutto za 1 godzinę pracy pługu lekkiego i najniższą cenę ofertową brutto za 1 godzinę pracy pługu ciężkiego z następującymi wagami: a) 70% - cenę ofertową brutto za wykonanie jednego odśnieżenia wszystkich dróg gminnych; b) 15% - cenę ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu lekkiego, c) 15% - cenę ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu ciężkiego. 1 pc. - (0)
3 Cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu ciężkiego Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie jednego odśnieżenia wszystkich dróg gminnych zgodnie z załącznikiem graficznym, najniższą cenę ofertową brutto za 1 godzinę pracy pługu lekkiego i najniższą cenę ofertową brutto za 1 godzinę pracy pługu ciężkiego z następującymi wagami: a) 70% - cenę ofertową brutto za wykonanie jednego odśnieżenia wszystkich dróg gminnych; b) 15% - cenę ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu lekkiego, c) 15% - cenę ofertowa brutto za 1 godzinę pracy pługu ciężkiego. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykaz sprzętu - O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 2, tj. pług lekki – min. 3 szt. - montowany z przodu na ciągniku o mocy silnika min. 120 kM pług ciężki - min 1 szt. – montowany na samochodach o ładowności ponad 8 t. Sterowanie pługiem (w tym podnoszenie i opuszczanie) powinno odbywać się z kabiny kierowcy. Attachment required (0)
6 Wykaz wiedzy i sprzętu - O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia wykażą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jednej usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg – odśnieżaniu, przez co najmniej jeden sezon zimowy z podaniem ich wartości, miejsca i dat wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru, itp.) - załącznik nr 3 Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 32