Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.82.2023.EK Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla odbudowy rowu i budowy zbiornika retencyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa rowu- odbiornika wód opadowych dla zlewni ul. Grabówka i Słoneczna – prace przygotowawcze- opracowanie PFU”.

Elżbieta Kwestarz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-09-2023 14:14:00
Placing offers : 26-09-2023 10:00:00
Offers opening : 26-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ.odt odt 148.47 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 64.92 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
Dział III Projektowane posatnowienia umowy.doc doc 198.5 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.11 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do opz operat na platformę.7z 7z 40405.75 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
załącznik nr 1a do opz. odcinek od ul. Górnej w stronę ul. Grabówka.7z 7z 412369.56 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
załącznik nr 1b do opz. odcinek od ul. Grabówki do rz. Wisły.7z 7z 310275.33 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
załącznik nr 1c do opz. odcinek od ul. Górnej w stronę ul. Południowej.7z 7z 483394.37 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
załącznik nr 2 do opz..pdf pdf 834.52 2023-09-13 14:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 38.49 2023-09-20 14:29:50 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 120.15 2023-09-20 14:29:50 Public message
ogłoszenie o zmianie 2.pdf pdf 45.38 2023-09-21 16:22:46 Public message
zmiana SWZ 1.pdf pdf 125.57 2023-09-21 16:22:46 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 118.14 2023-09-26 12:08:37 Public message
wynik.pdf pdf 196.85 2023-10-24 14:15:17 Public message

Announcements

2023-10-24 14:15 Elżbieta Kwestarz Wynik

wynik.pdf

2023-09-26 12:08 Elżbieta Kwestarz Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł brutto.
2023-09-21 16:22 Elżbieta Kwestarz Zmiana treści SWZ dot. warunków udziału i ogłoszenie o zmianie.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana SWZ 1.pdf

2023-09-20 14:29 Elżbieta Kwestarz Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467