Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 26/WILiŚ/2023, CRZP 206/002/D/23 Dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Monika Gozdalik
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 12-09-2023 11:57:00
Placing offers : 20-09-2023 11:00:00
Offers opening : 20-09-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00391900_01 z dn. 2023.09.12.pdf pdf 138.58 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 862.5 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz oferty.pdf pdf 793.89 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy.pdf pdf 865.98 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 643.87 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 589.48 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz rzeczowo - cenowy.pdf pdf 283.7 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ - wersja edytowalna.zip zip 1695.14 2023-09-12 11:57:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ (1).pdf pdf 619.08 2023-09-18 10:08:43 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - korekta.pdf pdf 589.54 2023-09-18 10:09:58 Public message
Informacja o złożonych ofertach stopka.pdf pdf 619.46 2023-09-20 11:59:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 382.05 2023-09-27 07:48:03 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 290.56 2023-09-20 11:00:00 Public message

Announcements

2023-09-27 07:48 Monika Gozdalik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-20 11:59 Monika Gozdalik Informacja o złożonych ofertach stopka

Informacja o złożony [...].pdf

2023-09-20 11:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2023-09-18 10:09 Monika Gozdalik Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - korekta

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

2023-09-18 10:08 Monika Gozdalik Zmiana treści SWZ (1)

Zmiana treści SWZ (1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 239