Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wytwornica dymu MARTIN & JEM Magnum 1800 DMX

Irena Stachura
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Deadlines:
Published : 12-09-2023 09:40:00
Placing offers : 19-09-2023 09:38:00
Offers opening : 19-09-2023 09:43:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  działając na podstawie art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wytwornicę dymu MARTIN & JEM Magnum 1800 DMX wszystkich solidnych wykonawców.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesięcy;


Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zaproszenia oraz przeprowadzenia negocjacji dot. wszystkich warunków umowy z wybranymi Wykonawcami do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 47 835 9110  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.    

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wytwornica dymu MARTIN & JEM Magnum 1800 DMX (1150W/580m3/min) 1 pc. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE
Zarzecze 106
30-134, Kraków
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 90