Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.4.2023 „Przebudowa dróg leśnych ( dojazdów p-poż ) w leśnictwach: Kukawy ( dojazd p-poż nr 38 ) i Wikaryjskie ( dojazd p-poż nr 31 )”

Mirosław Kędroń
Nadleśnictwo Włocławek
Deadlines:
Published : 11-09-2023 11:03:00
Placing offers : 26-09-2023 09:00:00
Offers opening : 26-09-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00389533_01_ogłoszenie.pdf pdf 188.2 2023-09-11 11:03:00 Proceeding
SWZ SA.270.1.4.2023.pdf pdf 542.67 2023-09-11 11:03:00 Proceeding
załączniki do SWZ.7z 7z 39343.39 2023-09-11 11:03:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert_sprostowaniedocx.pdf pdf 173.61 2023-09-26 13:38:25 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 196.2 2023-10-17 09:54:33 Public message

Announcements

2023-10-17 09:54 Mirosław Kędroń Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek, działając zgodnie z art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm – „PZP”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa dróg leśnych ( dojazdów p-poż ) w leśnictwach: Kukawy ( dojazd p-poż nr 38 ) i Wikaryjskie ( dojazd p-poż nr 31 )” („Postępowanie”).

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-26 13:38 Mirosław Kędroń Sprostowanie: Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek informuje o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W zamieszczonej pierwotnie informacji nastąpiła niezamierzona omyłka pisarska w oznaczeniu nr części zadania dla oferty nr III. W załączeniu przekazujemy sprostowanie, które poprawnie opisuje złożone oferty i stanowi właściwą informację z otwarcia ofert. Przekazana wcześniej informacja zostaje niniejszym wycofana. Za omyłkę przepraszamy.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-26 10:16 Mirosław Kędroń The message was withdrawn by the Buyer.
2023-09-26 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) Nadleśnictwo Włocławek informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania wynosi łącznie 1020720,00 zł brutto, w tym na I część zamówienia: 686220,00zł brutto, na II część zamówienia: 334500,00zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 424