Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-113/23 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego nieoznakowanego typu bus 9-osobowy na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Deadlines:
Published : 19-09-2023 11:54:00
Placing offers : 20-10-2023 09:00:00
Offers opening : 20-10-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 5118.14 2023-09-19 11:54:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 19.09.2023 r..pdf pdf 125.34 2023-09-19 11:54:00 Proceeding
odpowiedź z dn. 20.09.2023 r. na pytanie z dn. 19.09.2023 r..pdf pdf 267.26 2023-09-20 09:16:09 Public message
Zał nr 1 do umowy OPZ bus 9 osobowy.pdf pdf 374.22 2023-09-20 09:16:09 Public message
odp. z dn. 03.10.2023 r. na pyt z dn. 02.10.2023 r..pdf pdf 268.48 2023-10-03 14:47:45 Public message
Zał nr 1 do umowy OPZ bus 9 osobowy.pdf pdf 374.3 2023-10-03 14:47:45 Public message
zestawienie ofert z dn. 20.10.2023 r. informacja na platformę zakupową.pdf pdf 283.89 2023-10-23 08:34:44 Public message
rozstrzygnięcie z dn. 30.10.2023 r. - informacja na platformę zakupową.pdf pdf 281.06 2023-10-30 09:13:02 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 15.11.2023 r..pdf pdf 105.3 2023-11-15 14:07:35 Public message

Announcements

2023-11-15 14:07 Krzysztof Kliman ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 15.11.2023 r.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-30 09:13 Krzysztof Kliman rozstrzygnięcie postępowania z dn. 30.10.2023 r.

rozstrzygnięcie z dn [...].pdf

2023-10-23 08:34 Krzysztof Kliman informacja z otwarcia ofert z dnia 20.10.2023 r.

zestawienie ofert z [...].pdf

2023-10-20 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) wynosi gross 190 000,00 zł.
2023-10-03 14:47 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 03.10.2023 r. na pytania z dn. 02.10.2023 r., modyfikacja załącznika nr 1 do umowy

odp. z dn. 03.10.202 [...].pdf

Zał nr 1 do umowy OP [...].pdf

2023-09-20 09:16 Krzysztof Kliman odpowiedź z dn. 20.09.2023 r. na pytanie z dn. 19.09.2023 r., zmodyfikowany zał. 1 do umowy

odpowiedź z dn. 20.0 [...].pdf

Zał nr 1 do umowy OP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476