Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów do systemów przeciwpożarowych

Deadlines:
Published : 11-09-2023 09:37:00
Placing offers : 14-09-2023 11:00:00
Offers opening : 14-09-2023 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów do systemów przeciwpożarowych.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
  3. Dostawa możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Konkretny termin dostawy po uzgodnieniu z koordynatorem, którego dane zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
  4. Miejsce dostawy: obiekt szpitala przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
  5. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.
  8. Uwaga. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w polskich złotych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zestawienie ofert ID 816047.pdf pdf 232.02 2023-09-14 12:19:56 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_ID_816047-sig.pdf pdf 440.75 2023-09-15 14:49:01 Public message

Announcements

2023-09-15 14:49 Robert Chorążewski Informacja o wyborze oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-09-14 12:19 Robert Chorążewski Zestawienie złożonych ofert.

zestawienie ofert ID [...].pdf

2023-09-11 16:54 Sylwia Marciniak Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek wykonawcy z dnia 11.09.2023r. o treści:
Czy jest możliwość przesłania oferty częściowej tylko dla trzeciej pozycji odnośnie akumulatorów?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wszystkie wskazane pozycje, tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zasilacz pożarowy ZSP135-DR-7A-1 - 5 pc. - (0)
2 Zwalniak elektromagnetyczny łamany 150/175mm, 400N, 24V DC: GTR048000A10-011 - 10 pc. - (0)
3 Akumulator bezobsługowy 12V, pojemność 17Ah lub 18Ah do zasilaczy buforowych - 20 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dostawy, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267