Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa kalendarzy biurkowych, planszowych, trójdzielnych ściennych i książkowych na 2024 rok

Deadlines:
Published : 08-09-2023 13:07:00
Placing offers : 22-09-2023 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 95 728 59 72  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym 07potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Regulamin dla oferentów.pdf pdf 192.96 2023-09-08 13:07:00 Proceeding
Podstawy wykluczenia.pdf pdf 51.97 2023-09-08 13:07:00 Proceeding
Klauzula informacyjna RODO.docx docx 17.69 2023-09-08 13:07:00 Proceeding
zapytanie.docx docx 17.94 2023-09-08 13:07:00 Proceeding
1) Biurkowe.docx docx 123.76 2023-09-08 13:07:00 Subject of the order
2) Planszowe.docx docx 52.54 2023-09-08 13:07:00 Subject of the order
3) Trójdzielne Ścienne.docx docx 208.67 2023-09-08 13:07:00 Subject of the order
4) Książkowe.docx docx 105.88 2023-09-08 13:07:00 Subject of the order

Announcements

2023-09-19 07:33 Sławomir Madejczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Wystawiono nowe poprawione postępowanie ID: 819832

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kalendarze biurowe Kalendarze biurowe. Zgodnie z załącznikiem

1) Biurkowe.docx

50 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400, Gorzów Wlkp.
(0)
2 Kalendarze planszowe Kalendarze planszowe. Zgodnie z załącznikiem

2) Planszowe.docx

35 pc. - (0)
3 Kalendarze trójdzielne ścienne Kalendarze trójdzielne ścienne. Zgodnie z załącznikiem

3) Trójdzielne Ścien [...].docx

500 pc. - (0)
4 Kalendarze książkowe Kalendarze książkowe. Zgodnie z załącznikiem

4) Książkowe.docx

60 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 21 dni roboczych po zaakceptowaniu projektów przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie §9a ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz. 835). Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" lub "Akceptuję (0)
(0)

The number of page views: 169