Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00388090/01 Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami i ulicami.

Walentyna Bończak
Urząd Miasta Legnica Department: Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica
Deadlines:
Published : 08-09-2023 12:45:00
Placing offers : 20-09-2023 11:00:00
Offers opening : 20-09-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówienu nr 2023_BZP 00388090_01 DP_22_2023 08dbb053-2c37-6215-02ec-57000f9b1945.pdf pdf 56.38 2023-09-08 12:45:00 Proceeding
SWZ DP_22_2023 art.275.1.pdf pdf 414.55 2023-09-08 12:45:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ DP_22_2023_Formularz oferty.docx docx 31.99 2023-09-08 12:45:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ DP_22_2023_Oświadczenie wykonawcy.docx docx 21.64 2023-09-08 12:45:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ DP_22_2023 OPZ 20230908115748514.pdf pdf 2341.31 2023-09-08 12:45:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ DP_22_2023 Projektowane postanowienia umowy ws. zam. publicznego..pdf pdf 178.98 2023-09-08 12:45:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ DP_22_2023 Wniosek wykonawcy o udostępnienie poufnej części SWZ.docx docx 16.6 2023-09-08 12:45:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania ozn. DP_22_2023 20230920132719584.pdf pdf 190.81 2023-09-20 13:17:38 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie postepowania ozn. DP_22_2023.pdf pdf 117.85 2023-09-20 11:00:00 Public message

Announcements

2023-09-20 13:17 Walentyna Bończak Informacja o unieważnieniu postępowania ozn. DP/22/2023.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-09-20 11:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia ozn. DP/22/2023

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 248