Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00387254/01 Dostawa ciągnika rolniczego

Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Department: Administracja
Deadlines:
Published : 08-09-2023 09:44:00
Placing offers : 18-09-2023 10:00:00
Offers opening : 18-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.doc doc 358 2023-09-08 09:44:00 Proceeding
SWZ z załącznikami-sig.pdf pdf 806.95 2023-09-08 09:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 08dbb039-7b67-9076-bc18-ea000e03c38f.pdf pdf 153.75 2023-09-08 09:44:00 Proceeding
Informacja o kwocie na sfin. zam. - ZOM-2693-2023-sig.pdf pdf 418.01 2023-09-18 10:06:19 Public message
Informacja o kwocie na sfin. zam. - ZOM-2693-2023.doc doc 83.5 2023-09-18 10:06:19 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - ZOM-2653-2023-sig.pdf pdf 418.04 2023-09-13 14:15:10 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - ZOM-2653-2023.doc doc 88 2023-09-13 14:15:10 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - ZOM-2685-2023-sig.pdf pdf 417.64 2023-09-15 11:08:54 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - ZOM-2685-2023.doc doc 87.5 2023-09-15 11:08:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert - dostawa ciągnika rolniczego.doc doc 84 2023-09-18 13:05:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert - dostawa ciągnika rolniczego-sig.pdf pdf 420.18 2023-09-18 13:05:28 Public message
Informacja o wyborze oferty - znak ZOM-2739-2023.doc doc 89 2023-09-21 09:43:05 Public message
Informacja o wyborze oferty - znak ZOM-2739-2023-sig.pdf pdf 430.26 2023-09-21 09:43:05 Public message

Announcements

2023-09-21 09:43 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu informacja z wyboru oferty - znak: ZOM/2739/2023

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-18 13:05 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu informacja z otwarcia ofert - znak: ZOM/2699/2023

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-18 10:06 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja o kwocie [...].doc

2023-09-15 11:08 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ - znak: ZOM/2685/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].doc

2023-09-13 14:15 Dyrektor ds. technicznych Dariusz Kozieja W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ - znak: ZOM/2653/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294