Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ocds-148610-85916176-4e0e-11ee-9aa3-96d3b4440790 Montaż systemu sterowania w ramach zadania pn. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Grudziądza

Agnieszka Sudziarska
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: Zarząd Dróg Miejskich
Deadlines:
Published : 08-09-2023 09:19:00
Placing offers : 19-09-2023 09:30:00
Offers opening : 19-09-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 705.48 2023-09-08 09:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Fomularz ofertowy.docx docx 216.69 2023-09-08 09:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Szczegółowy kosztorys ofertowy.docx docx 206.91 2023-09-08 09:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 214.8 2023-09-08 09:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy +załacznik.zip zip 383.62 2023-09-08 09:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - zestawienie montażowe.xlsx xlsx 12.19 2023-09-08 09:19:00 Proceeding
1 wyjaśnienia SWZ..pdf pdf 242.68 2023-09-13 08:37:38 Public message
2 wyjaśnienia SWZ..pdf pdf 274.96 2023-09-18 10:34:07 Public message
informacja o przeznaczonej kwocie..pdf pdf 308.19 2023-09-19 09:41:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 310.65 2023-09-19 13:10:16 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 318.47 2023-09-20 11:37:52 Public message
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 53.61 2023-09-20 11:37:52 Public message

Announcements

2023-09-20 11:37 Agnieszka Sudziarska informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2023-09-19 13:10 Agnieszka Sudziarska Informacja o złożonych ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 09:41 Agnieszka Sudziarska Informacja o przeznaczonej kwocie

informacja o przezna [...].pdf

2023-09-18 10:34 Agnieszka Sudziarska 2wyjaśnienia SWZ

2 wyjaśnienia SWZ..p [...].pdf

2023-09-13 08:37 Agnieszka Sudziarska 1 Wyjaśnienia SWZ

1 wyjaśnienia SWZ..p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426