Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.13.2023 Dostawa fabrycznie nowych kontenerów do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu z podziałem na części

Deadlines:
Published : 07-09-2023 14:35:00
Placing offers : 25-09-2023 12:00:00
Offers opening : 25-09-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 116.27 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
SWZ.doc doc 270 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 1a do SWZ Opis Przedmiotu Zamowienia.doc doc 58 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 1b do SWZ Opis Przedmiotu Zamowienia.doc doc 56.5 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 2 a Projektowane postanowienia umowy dla czesci I.doc doc 126 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 2 b Projektowane postanowienia umowy dla czesci II.doc doc 120.5 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 3 Wzor Formularza Oferty.DOC DOC 74 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 4 Wzor Oswiadczen skladanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 62.5 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 5 Wzor Oswiadczenia o aktualnosci informacji w zakresie podstaw wykluczenia.DOC DOC 70 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Zal nr 6 Klauzula informacyjna.doc doc 43 2023-09-07 14:35:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 123.23 2023-09-11 15:03:38 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 39.42 2023-09-18 12:14:13 Public message
Zal nr 1 do pisma z dn. 18.09.2023 r..doc doc 57.5 2023-09-18 12:14:13 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 137 2023-09-18 12:14:13 Public message
informacja_o_kwocie_jaką_zamawiający_zamierza_przeznaczyć_na_sfinansowanie_zamówienia.pdf pdf 121.66 2023-09-25 12:06:41 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 136.35 2023-09-25 14:15:06 Public message
inf_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_cz. I.pdf pdf 183.2 2023-10-23 09:45:58 Public message
inf_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_cz_II.pdf pdf 186.63 2023-10-23 09:46:54 Public message
ogl_o_wyniku_dostawa_kontenerów.pdf pdf 85.04 2023-12-15 11:12:50 Public message

Announcements

2023-12-15 11:12 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części I oraz części II.

ogl_o_wyniku_dostawa [...].pdf

2023-10-23 09:46 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części II.

inf_o_wyborze_oferty [...].pdf

2023-10-23 09:45 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

inf_o_wyborze_oferty [...].pdf

2023-09-25 14:15 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz uzupełnioną informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych części.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-25 12:06 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja_o_kwocie_ [...].pdf

2023-09-18 12:14 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Zal nr 1 do pisma z [...].doc

Zmiana_SWZ.pdf

2023-09-11 15:03 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia do SWZ.

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 670