Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 31/WILiŚ/2023, CRZP 220/002/D/23 Dostawa systemu pomiarowego i drukarki 3D na potrzeby projektu pn."Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej".

Alina Kryczałło
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 07-09-2023 13:30:00
Placing offers : 15-09-2023 11:00:00
Offers opening : 15-09-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr nr 2023_BZP 00386215_01 .pdf pdf 158.23 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1249.44 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 992.31 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy_Podwykonawcy.pdf pdf 822.97 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1062.02 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Proj. postanow. umowy.pdf pdf 1042.77 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5A do SWZ Formularz rzeczowo-cenowy cz. A.pdf pdf 272.09 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5B do SWZ Formularz rzeczowo-cenowy cz. B.pdf pdf 287.8 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ DO EDYCJI.zip zip 461.3 2023-09-07 13:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 759.38 2023-09-15 11:57:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert z podpisem-sig.pdf pdf 964.88 2023-09-15 13:52:25 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty w cz. A z podpisem.pdf pdf 397.69 2023-09-20 14:14:21 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty w cz. A.pdf pdf 741.05 2023-09-20 14:14:21 Public message
Inform. o wyborze najk. oferty z podpsem.pdf pdf 623.09 2023-09-21 10:27:08 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty.pdf pdf 743.09 2023-09-21 10:27:08 Public message
Ogłosz. o wyniku postępowania .pdf pdf 99.55 2023-10-11 10:43:46 Public message
08dbecc9-40e4-78fe-bc51-fc0011b287f4.pdf pdf 58.64 2023-11-24 13:35:31 Public message
08dbf177-438d-be57-960e-d7001156c19f.pdf pdf 59.54 2023-12-01 10:44:59 Public message
Inform. o kwocie na sfin. zam. z podpisem.pdf pdf 334.1 2023-09-15 11:00:00 Public message
Informacja o kwocie na sfin. zamówienia.pdf pdf 748.54 2023-09-15 11:00:00 Public message

Announcements

2023-12-01 10:44 Alina Kryczałło Ogłoszenie o wykonaniu umowy w cz. B

08dbf177-438d-be57-9 [...].pdf

2023-11-24 13:35 Alina Kryczałło Ogłoszenie o wykonaniu umowy w cz. A

08dbecc9-40e4-78fe-b [...].pdf

2023-10-11 10:43 Alina Kryczałło Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłosz. o wyniku pos [...].pdf

2023-09-21 10:27 Alina Kryczałło Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. B

Inform. o wyborze na [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-20 14:14 Alina Kryczałło Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. A

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-15 13:52 Alina Kryczałło Informacja z otwarcia ofert z podpisem

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-15 11:57 Alina Kryczałło Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-15 11:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Inform. o kwocie na [...].pdf

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 409