Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.3.2023 WYKONANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w podziale na II zadania

Deadlines:
Published : 06-09-2023 16:34:00
Placing offers : 21-09-2023 10:00:00
Offers opening : 21-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I.272.3.2023 ZAŁACZNIK Nr 1 do oferty - TABELA ELEMENTÓW ZRYCZAŁTOWANYCH.docx docx 71.22 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
I.272.3.2023 Załącznik nr 6 - Wzór wykazu dostaw wraz z instalacją.doc doc 18.88 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
I.272.3.2023 Załącznik nr 7 - Wzór wykazu osób.docx docx 20.21 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
I.272.3.2023 Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 382 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
I.272.3.2023 Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do SWZ.doc doc 121 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
I.272.3.2023 Załączniki składane na wezwanie Nr 9, 10, 11, 12 do SWZ.doc doc 91 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1469.53 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
PFU.zip zip 6907.67 2023-09-06 16:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.64 2023-09-07 12:56:00 Proceeding
PISMO NR 1 - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 852.59 2023-09-08 14:52:12 Public message
PISMO NR 2 - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 950.48 2023-09-18 14:35:48 Public message
I.272.3.2023 ZMIANA - Załącznika nr 11 do Umowy – ZADANIE I.doc doc 106.5 2023-09-18 14:35:48 Public message
I.272.3.2023 ZMIANA Załącznika Nr 1 do oferty - TABELA ELEMENTÓW ZRYCZAŁTOWANYCH.docx docx 71.08 2023-09-18 14:35:48 Public message
PISMO NR 3.zip zip 987.7 2023-09-20 13:05:07 Public message
I.272.3.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 564.45 2023-09-21 15:54:59 Public message
I.272.3.2023 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY.PDF PDF 3480 2023-10-20 15:00:47 Public message
I.272.3.2023 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 4715.3 2023-10-20 15:00:47 Public message

Announcements

2023-10-20 15:00 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY oraz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.272.3.2023 ZAWIADO [...].PDF

I.272.3.2023 ZAWIADO [...].pdf

2023-09-21 15:54 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I.272.3.2023 INFORMA [...].pdf

2023-09-21 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w podziale na II zadania zamierza przeznaczyć środki w wysokości: 900 000,00 zł brutto,
gdzie dla:
ZADANIA I przeznaczy kwotę 400 000,00 zł brutto
ZADANIA II przeznaczy kwotę 500 000,00 zł brutto
2023-09-20 13:05 Aneta Krążała PISMO NR 3 - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w TABELI ELEMENTÓW ZRYCZAŁTOWANYCH

PISMO NR 3.zip

2023-09-18 14:35 Aneta Krążała PISMO NR 2 - odpowiedzi na pytania i zmiana załączników

PISMO NR 2 - odpowie [...].pdf

I.272.3.2023 ZMIANA [...].doc

I.272.3.2023 ZMIANA [...].docx

2023-09-08 14:52 Aneta Krążała PISMO Nr 1 - odpowiedź na pytanie

PISMO NR 1 - odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1115