Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PPZP.271.19.2023 Remont odcinka drogi gminnej nr 107546R Mała – Glinik od km 0+009,00 do km 2+655,00

Łukasz Zapał
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 06-09-2023 14:44:00
Placing offers : 21-09-2023 10:00:00
Offers opening : 21-09-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.zip zip 54.32 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie warunki udzialu postepowaniu.docx docx 18.75 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 15.06 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz robót.docx docx 15.06 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz osób.docx docx 14.34 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
PPZP.271.19.2023 SWZ.pdf pdf 9916.59 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 19.55 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa.zip zip 2628.99 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - STWIORB.zip zip 1516.62 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót.zip zip 294.6 2023-09-06 14:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu podpis.pdf pdf 2194.9 2023-09-06 14:44:13 Proceeding
Odpowiedź 18.09.2023.pdf pdf 405.16 2023-09-18 15:02:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.07 2023-09-21 12:35:15 Public message
rozstrzygnięcie.pdf pdf 273.76 2023-10-05 11:52:27 Public message

Announcements

2023-10-05 11:52 Łukasz Zapał W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rozstrzygnięcie.pdf

2023-09-21 12:35 Łukasz Zapał W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 5 000 000,00 zł brutto.
2023-09-18 15:02 Łukasz Zapał W załączeniu odpowiedzi do pytań z dnia 15.09.2023 r.

Odpowiedź 18.09.2023 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1180