Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 29/WILiŚ/2023, CRZP 218/002/D/23 Dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”

Jolanta Zielińska
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 06-09-2023 13:08:00
Placing offers : 14-09-2023 11:00:00
Offers opening : 14-09-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf pdf 139.38 2023-09-06 13:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1236.98 2023-09-06 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz OFERTA.pdf pdf 657.96 2023-09-06 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 546.54 2023-09-06 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 731.81 2023-09-06 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 504.17 2023-09-06 13:08:00 Proceeding
Załączniki edytowalne (zip).zip zip 231.65 2023-09-06 13:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 818.07 2023-09-14 13:26:04 Public message
Informacja o wyborze oferty(Dz).pdf pdf 323.54 2023-09-15 12:50:43 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 758.32 2023-09-15 12:50:43 Public message
Inform.o środ. finans.(Dz.).pdf pdf 329.16 2023-09-14 11:00:00 Public message
Inform.o środ.finans..pdf pdf 754.72 2023-09-14 11:00:00 Public message

Announcements

2023-09-15 12:50 Jolanta Zielińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-14 13:26 Jolanta Zielińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarc [...].pdf

2023-09-14 11:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Inform.o środ. finan [...].pdf

Inform.o środ.finans [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 173