Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SCO.2612.1.2023 Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2023/2024, wraz z transportem i rozładunkiem

Agnieszka Foks-Klapa
Gmina Włoszczowa Department: Samorządowe Centrum Oświaty We Włoszczowie
Deadlines:
Published : 06-09-2023 11:13:00
Placing offers : 14-09-2023 10:00:00
Offers opening : 14-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 362.14 2023-09-06 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Wzór umowy.pdf pdf 220.75 2023-09-06 11:13:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe wersja dostępna cyfrowo.pdf pdf 215.52 2023-09-06 11:13:07 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert wersja dostępna cyfrowo.pdf pdf 32.56 2023-09-14 12:15:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 180.17 2023-09-14 12:15:51 Public message

Announcements

2023-09-14 12:15 Agnieszka Foks-Klapa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2023/2024, wraz z transportem i rozładunkiem - 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia 15 października 2023r. do 31 marca 2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz.1497). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
6 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Wypełniłem obowiązki informacyjne" (0)
7 Świadectwo jakości, certyfikat lub wynik badań laboratoryjnych (wystawione nie wcześniej niż w 2022r.) potwierdzające, że oferowany pellet drzewny odpowiada określonym przez zamawiającego parametrom - - Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 319