Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2023 Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Bartosz Bielecki
Miasto i Gmina Gołańcz
Deadlines:
Published : 06-09-2023 10:33:00
Placing offers : 02-10-2023 11:00:00
Offers opening : 02-10-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
GOLANIECKA_SWZ_2024_do publikacji.pdf pdf 704.52 2023-09-06 10:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS171-538153-pl.pdf pdf 312 2023-09-06 10:33:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 439.07 2023-09-06 10:33:00 Proceeding
Odpowiedzi_01 na pytania do SWZ.pdf pdf 166.11 2023-09-26 13:14:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.31 2023-10-02 15:09:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_energia 2023 do publikacji.pdf pdf 280.07 2023-10-19 14:55:52 Public message

Announcements

2023-10-19 14:55 Bartosz Bielecki Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-02 15:09 Bartosz Bielecki Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-02 11:00 Buyer message Zamawiający informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), że na sfinansowanie zamówienia pn Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie: 27 262 412,98 PLN brutto, w tym:
Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów: 16 661 576,93 PLN
Cześć II zamówienia_Dostawa energii elektrycznej grupa taryfowa B: 2 663 249,94 PLN
Część III zamówienia-Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 7 937 586,12 PLN

2023-09-26 13:14 Bartosz Bielecki Odpowiedzi na pytania do treści SWZ.

Odpowiedzi_01 na pyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 870