Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.382.20.2023 Dostawa różnych artykułów żywnościowych w tym napojów alkoholowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju

Deadlines:
Published : 04-09-2023 12:28:00
Placing offers : 18-10-2023 12:00:00
Offers opening : 18-10-2023 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 369.17 2023-09-04 12:28:00 Proceeding
SWZ z zalacznikami.zip zip 1331.51 2023-09-04 12:28:00 Proceeding
modyfikacja SWZ.zip zip 79.11 2023-10-06 10:39:48 Public message
modyfikacja II SWZ.zip zip 127.71 2023-10-06 15:56:13 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.64 2023-10-09 16:37:08 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 355.8 2023-10-18 20:05:29 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.pdf pdf 186.05 2023-11-29 19:25:18 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 77.44 2023-10-18 12:00:00 Public message

Announcements

2023-11-29 19:25 Przetargi Gozdroj informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 18 i 19

informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-18 20:05 Przetargi Gozdroj informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-18 12:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-10-09 16:37 Przetargi Gozdroj ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-10-06 15:56 Przetargi Gozdroj modyfikacja SWZ II

modyfikacja II SWZ.z [...].zip

2023-10-06 10:39 Przetargi Gozdroj modyfikacja SWZ

modyfikacja SWZ.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1094