Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00387103/01 (ZP.263.2.2023) Zakup wraz z dostawą odczynników oraz testów diagnostycznych i kontroli dla potrzeb Laboratorium Diagnostyki Niepłodności (z podziałem na 5 zadań).

Deadlines:
Published : 08-09-2023 08:56:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023BZP 0038710301.pdf pdf 148.42 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
SWZ - odczynniki.pdf pdf 372.2 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy.doc doc 97 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - zadanie nr 1.xls xls 39 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - zadanie nr 2.xls xls 49 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - zadanie nr 3.xls xls 33 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - zadanie nr 4.xls xls 42 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - zadanie nr 5.xls xls 33.5 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 28.45 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.doc doc 39 2023-09-08 08:56:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 286.36 2023-09-13 12:10:15 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy - korekta z dnia 13.09.2023.doc doc 97 2023-09-13 12:10:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert (1).pdf pdf 259.52 2023-09-19 12:20:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 270.21 2023-09-21 12:28:04 Public message

Announcements

2023-09-21 12:28 Zamówienia Publiczne Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup wraz z dostawą odczynników oraz testów diagnostycznych i kontroli dla potrzeb Laboratorium Diagnostyki Niepłodności (z podziałem na 5 zadań) w zadaniach nr 1 i 3 wybrano najkorzystniejsze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-19 12:20 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
w zadaniu nr 1 - 345 197,03 zł;
w zadaniu nr 2 - 95 614,13 zł;
w zadaniu nr 3 - 42 250,36 zł;
w zadaniu nr 4 - 123 149,56 zł;
w zadaniu nr 5 - 48 078,00 zł.
2023-09-13 12:10 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją wzoru umowy.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 215