Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.16.2023 Świadczenie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki usług weterynaryjnych,

Katarzyna Żabińska
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-09-2023 14:49:00
Placing offers : 12-09-2023 11:00:00
Offers opening : 12-09-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 01.09.2023.pdf pdf 112.83 2023-09-01 14:49:00 Proceeding
SWZ usługi weterynaryjne.docx docx 87.98 2023-09-01 14:49:00 Proceeding
Załączniki 1-4 do SWZ.zip zip 86.21 2023-09-01 14:49:00 Proceeding
Załączniki 5-6 do SWZ wzory umów.zip zip 215.47 2023-09-01 14:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.09.2023 r.doc doc 595.5 2023-09-12 14:35:43 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę 19.09.2023.doc doc 813.5 2023-09-19 15:08:21 Public message

Announcements

2023-09-19 15:08 Katarzyna Żabińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19.09.2023

Informacja o wyborze [...].doc

2023-09-12 14:35 Katarzyna Żabińska Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.09.2023 r.

Informacja z otwarci [...].doc

2023-09-12 11:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę 462.240,00 zł. brutto,
na część I zamówienia - 8.640,00 zł. brutto,
na część II zamówienia 43.200,00 zł. brutto,
na część III zamówienia 129.600,00 zł. brutto,
na część IV zamówienia 151.200,00 zł. brutto,
na część V zamówienia 37.800,00 zł. brutto,
na część VI zamówienia 91.800,00 zł. brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 192