Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/60/2023 Budowa sieci wodociągowej ul. Krucza - Staszica w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 05-09-2023 14:48:00
Placing offers : 11-09-2023 13:00:00
Offers opening : 11-09-2023 13:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z materiałami przetargowymi i do złożenia oferty w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej ul. Krucza - Staszica w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do postępowania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Krucza - s.wod.7z 7z 13472.67 2023-09-05 14:48:00 Proceeding
budowa sieci wodociągowej ul. Krucza-Staszica.7z 7z 21568.85 2023-09-05 14:48:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 43.39 2023-09-05 14:48:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 29.41 2023-09-05 14:48:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 153.5 2023-09-05 14:48:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 132.68 2023-09-05 14:48:00 Proceeding
Załączniki 4 - 9.docx docx 46.59 2023-09-05 14:48:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 228.82 2023-09-11 13:37:59 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - Krucza.pdf pdf 700.18 2023-09-13 11:57:03 Public message

Announcements

2023-09-13 11:57 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-09-11 13:37 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-09-11 12:54 Anna Kędzia Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/rOPWZDnVp9Q?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej ul.Krucza - Staszica w Kaliszu - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 01.10.2023r. Termin wykonania do 15.11.2023r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych do 30.11.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410