Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.28.2023 Remont drogi gminnej nr 236037G w miejscowości Stołczno

Bogusław Lipski
Gmina Człuchów Department: Referat Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Deadlines:
Published : 01-09-2023 09:51:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 91.44 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 430.51 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc doc 45 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 -OŚWIADCZENIE ART. 125 ust. 1.docx docx 25.83 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA - WZÓR.pdf pdf 225.7 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip zip 4135.29 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 - PRZEDMIAR ROBÓT.zip zip 107.42 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA.zip zip 5510.12 2023-09-01 09:51:00 Proceeding
Informacja art. 222 ust. 5.pdf pdf 89.18 2023-09-19 10:15:06 Public message
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.pdf pdf 181.44 2023-09-25 12:48:37 Public message

Announcements

2023-09-25 12:48 Bogusław Lipski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-19 10:15 Bogusław Lipski Informacja zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych

Informacja art. 222 [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę w wysokości 400.000,00 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 224