Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 92/2023 92/2023- Rozbudowa środowiska przetwarzania, przechowywania i transmisji danych medycznych Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Deadlines:
Published : 01-09-2023 09:36:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
92 2023 sp komputerowy.docx docx 184.06 2023-09-01 09:36:00 Proceeding
92 2023 sp komputerowy.pdf pdf 836.39 2023-09-01 09:36:00 Proceeding
JEDZ PDF.pdf pdf 69.34 2023-09-01 09:36:00 Proceeding
JEDZ XML.xml xml 87.78 2023-09-01 09:36:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 111.26 2023-09-01 09:36:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1068.56 2023-09-05 12:59:19 Public message
korekta.pdf pdf 264.74 2023-09-13 14:35:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 383.94 2023-09-19 10:12:37 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 438.07 2023-09-22 11:52:25 Public message

Announcements

2023-09-22 11:52 Zamówienia Publiczne W załaczeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-19 10:12 Zamówienia Publiczne W załaczeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:10 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2023-09-19 09:00 Buyer message ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYC NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENAI KWOTĘ 9108273ZŁ
2023-09-13 14:35 Zamówienia Publiczne W załaczeniu korekta SWZ

korekta.pdf

2023-09-05 12:59 Zamówienia Publiczne W załaczeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-09-05 12:58 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337