Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD.271.29.2023 Remont ulicy 28 Stycznia w Babimoście

Genowefa Materna
Gmina Babimost
Deadlines:
Published : 01-09-2023 09:15:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.08 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 385.87 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc doc 78.5 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 85 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 3 grupa kapitałowa.docx docx 22.53 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 4 wzór umowy.pdf pdf 315.34 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wykaz robót.docx docx 18.61 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 6 zobowiazania podmiotu.docx docx 16.75 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 8 o zatrudnieniu.doc doc 32 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 9 klauzula.pdf pdf 100.34 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 10 Dokumentacja projektowa.zip zip 7744.46 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 11 - Przedmiar robót.pdf pdf 616.41 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Specyfikacje techniczne.pdf pdf 1112.34 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 13 Projekt stałej organizacji ruchu.pdf pdf 2014.69 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Zał. nr 7 opis przedmiotu.pdf pdf 121.44 2023-09-01 09:15:00 Proceeding
Odpowiedz 29.2023.pdf pdf 186.73 2023-09-15 10:51:38 Public message
Zapytanie 29.2023.pdf pdf 224.63 2023-09-15 10:51:38 Public message
kwota Babimost.pdf pdf 226.8 2023-09-19 10:09:21 Public message
Zestawienie ofert z postepowania.pdf pdf 311.32 2023-09-19 12:43:17 Public message
BUD.281.29.2023.pdf pdf 488.17 2023-09-25 16:50:25 Public message

Announcements

2023-09-25 16:50 Marlena Cwojdzińska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BUD.281.29.2023.pdf

2023-09-19 12:43 Marlena Cwojdzińska Zestawienie ofert na wykonanie zamówienia publicznego pn "Remont ulicy 28 stycznia w Babimoście "

Zestawienie ofert z [...].pdf

2023-09-19 10:09 Marlena Cwojdzińska Informacja o kwocie

kwota Babimost.pdf

2023-09-15 10:51 Marlena Cwojdzińska Zapytania i odpowiedz do postępowania

Odpowiedz 29.2023.pd [...].pdf

Zapytanie 29.2023.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 283