Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KD.2603.2.2023 Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów gazowych

Magdalena Mach-Surowiec
Powiat Dąbrowski Department: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
Deadlines:
Published : 31-08-2023 12:19:00
Placing offers : 15-09-2023 10:00:00
Offers opening : 15-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00375586_01.pdf pdf 146.84 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 346.63 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ Oświadczenia wykonawcy.docx docx 23.17 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ grupa kapitałowa.docx docx 17.74 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.docx docx 18.85 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 330.14 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ wykaz robót budowlanych.docx docx 19.77 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ wykaz osób.docx docx 19.14 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SWZ Projekt budowlanych oraz STWORIB.zip zip 255762.54 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Przedmiar robót c.o..pdf pdf 339.3 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Przedmiar robót wymiana kotłów.pdf pdf 536.93 2023-08-31 12:19:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 167.66 2023-09-15 10:27:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 2431.67 2023-10-11 08:12:05 Public message

Announcements

2023-10-11 08:12 Magdalena Mach-Surowiec Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje że postępowanie pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów gazowych” zostało unieważnione.
Informacja w załączeniu

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-11 08:09 Magdalena Mach-Surowiec The message was withdrawn by the Buyer.
2023-09-15 10:27 Magdalena Mach-Surowiec Informacja publiczna

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-09-15 10:00 Buyer message 400 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747