Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.17.2023 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice

Zamówienia Publiczne
Gmina Zebrzydowice Department: Referat Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Deadlines:
Published : 30-08-2023 13:24:00
Placing offers : 15-09-2023 09:30:00
Offers opening : 15-09-2023 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_30_08_2023.pdf pdf 134.88 2023-08-30 13:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 541.84 2023-08-30 13:24:00 Proceeding
SWZ_zalacznik2_wzor_umowy.pdf pdf 476.6 2023-08-30 13:24:00 Proceeding
SWZ_zalacznik3_STWiOR.pdf pdf 1262.43 2023-08-30 13:24:00 Proceeding
SWZ.docx docx 107.83 2023-08-30 13:24:00 Proceeding
SWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.docx docx 40.86 2023-08-30 13:24:00 Proceeding
SWZ_zalacznik4_przedmiar_robot.zip zip 79.79 2023-08-30 13:24:00 Proceeding
IR.271.17.2023 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT.docx docx 19.12 2023-09-15 12:13:44 Public message
IR.271.17.2023 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT.pdf pdf 168.15 2023-09-15 12:13:44 Public message
IR.271.17.2023 wybór oferty.docx docx 23.05 2023-09-28 10:35:31 Public message
IR.271.17.2023 wybór oferty.pdf pdf 251.49 2023-09-28 10:35:31 Public message

Announcements

2023-09-28 10:35 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyborze oferty

IR.271.17.2023 wybór [...].docx

IR.271.17.2023 wybór [...].pdf

2023-09-15 12:13 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert

IR.271.17.2023 PROTO [...].docx

IR.271.17.2023 PROTO [...].pdf

2023-09-15 09:30 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 165 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 301